De webpagina’s van HoofddorpPas zijn eigendom van Groupcard Commercial B.V.
Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website van HoofddorpPas en geldt voor iedereen die kennis neemt van de website.

Groupcard Commercial B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Groupcard Commercial B.V. is niet aansprakelijk voor schade geleden als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet. Tevens aanvaardt Groupcard Commercial B.V. geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën, alles in de ruimste zin des woords, via deze webpagina’s verstrekt door of namens Groupcard Commercial B.V.

Groupcard Commercial B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvandaan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.