Persoonsgegevens die worden verwerkt

HoofddorpPas kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van HoofddorpPas en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een fysiek contactformulier en/of op de website aan HoofddorpPas heeft verstrekt.
HoofddorpPas kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

Waarom HoofddorpPas gegevens nodig heeft

HoofddorpPas verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
Benaderen. Daarnaast kan HoofddorpPas uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

Hoe lang HoofddorpPas gegevens bewaart

HoofddorpPas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst meer bestaat met u.

Delen met anderen

HoofddorpPas verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van HoofddorpPas worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. HoofddorpPas gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. HoofddorpPas zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

HoofddorpPas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van HoofddorpPas maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Beveiligen

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door HoofddorpPas verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met HoofddorpPas op via [email protected]. www.hoofddorppas.nl is een website van HoofddorpPas. HoofddorpPas is als volgt te bereiken:

Postadres: Witteweg 4a, 1431 GZ Aalsmeer Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 81699042 Telefoon: 088 538 70 23
E-mailadres: [email protected]