Archeon

20% korting op de entree op vertoon van de HoofddorpPas aan de kassa.

Aanbieding niet in combinatie met andere aanbiedingen


 

De missie en visie van Archeon

Missie
Archeon faciliteert de ontmoeting tussen een zo breed mogelijk publiek en de geschiedenis van Nederland op een informatieve en interactieve wijze, met als doel het verzorgen van een fijne, leuke en bovenal leerzame ervaring in een zo authentiek mogelijke (pre)historische omgeving. Archeon beheert en presenteert authentieke reconstructies van 43 gebouwen, meerdere monumenten en gebruiksvoorwerpen gebaseerd op archeologische opgravingen vanaf het mesolithicum (6.000 v.C.) tot aan de middeleeuwen (1.350 n.C.), om het materiele en immateriële erfgoed van Nederland nu en in de toekomst te waarborgen. Uitbreiding van aanwezige kennis wordt gegarandeerd middels onderzoek en experimentele archeologie. (pre)Historische geklede Archeotolken vertalen op een interactieve wijze het verleden naar het heden, met als primaire doelen educatie en historisch vermaeck.

Visie
Betrekt op interactieve wijze een breed publiek bij het vertelde verhaal;
Treedt op als kenniscentrum voor de archeologie en geschiedenis van Nederland, waar de bezoekers op verschillende wijzen kennis en inzichten kan verwerven;
Is door het dynamische karakter van het museum (met haar medewerkers, activiteiten en shows) constant nieuw voor terugkerende bezoekers;
Is naast een leerzame ervaring ook een fantastisch dagje uit;
Toont de diversiteit van ons land en de ontwikkeling van de samenleving door de jaren heen;
Visualiseert de relatie tussen het verleden en het heden;
Is een culturele instelling met culturele én commerciële activiteiten;
Is het podium voor liefhebbers van geschiedenis (bezoekers, medewerkers en vrijwilligers) om zich te ontplooien;
Vervult een voorbeeldfunctie voor verwante Europese openluchtmusea;
Archeon draagt bij aan de maatschappij en is hierbij betekenisvol en een partij waarmee anderen graag samenwerken; 

 

Adres van Archeon


Archeonlaan 1
2408 ZB Alphen aan den Rijn

0172-447744
Bekijk de website van Archeon


Bekijk meer in de categorie: Attractieparken / Speel plezier